Våra tjänster

Företag har olika behov av tjänster, vi har därför valt att ha grundpaket,och bokar alltid in möten med nya kunder och skräddarsyr lösningar utefter just den verksamheten.

Redovisning
– Underlagen bokförs och registreras löpande
– Löpande avstämningar görs och rimlighets bedöms på balans och resultat
– Rapporterna uppdateras online
– Momsdeklarationen tas fram och deklareras till Skatteverket

Löner
– Måntagliga löneberäkningar efter underlag.
– Lönespecifikationer skickas antingen via post eller mail
– Skattedeklarationen för skatter och arbetsgivaravgifter tas fram och deklareras till Skatteverket
– Kontolluppgifter framtages och rapporteras till Skatteverket

Årsavslut
– Bokslut – med bilagor och underlag
– Bokslutsrapport – erhålls för räkenskapsåret när lagar och regler följts
– Årsredovisning – ekonomisk översikt, resultat och balans, noter, fastställseintyg och årsstämmoprotokoll
– Deklaration – när bokslut/årsredovisning är klar framtages deklaration till Skatteverket

Fakturering, Scanning, Betalningsuppdrag
– Fakturering – Utifrån underlag färdigställer och skickar vi era fakturor
– Scanning – tillgång till scanningslösning för leverantörsfakturor, fakturorna skickas till oss och scannas     in, ni attesterar och godkänner dem via internet.
– Betalningsuppdrag – Efter attestering så administrerar och handlägger vi betalning (även behjälpliga     med ROT och RUT ansökningar till Skatteverket)

Övrigra tjänster
– Rapporter – för FORA, Collectum, Svensk Näringsliv, Statistiska Centralbyrån m.fl.
– Skatterådgivning – både för företaget och er privat. T.ex ni kanske funderar ni på nyanställning,   nyinvesteringar, leasinging av bil eller inte. Hur ser erat liv privat ut, enskild firma eller AB vad är mest   fördelaktigt. Ska eran make/maka vara med och dela på vinster/förluster.
– Utbildning – vi kan även vara behjäliga med viss utbildning inom bokföring i olika system